• Captain of the category

   

  Jaarlijks onderzoek naar de leidende leveranciers in het Nederlandse supermarktkanaal

   

 • Centrale vraag

  "Welke leverancier heeft zich het afgelopen jaar het meest onderscheiden op het gebied van category management en trade marketing en heeft daarmee de beste ondersteuning voor zijn assortimentsgroep gegeven op de winkelvloer?”

  Het onderzoek

  Beoordeling en visie

  Al vele jaren - dit jaar voor de 19e keer! - wordt in opdracht van FoodPersonality het Captain of the Category-onderzoek uitgevoerd.

  De centrale vraag in dit onderzoek is: “Welke leverancier heeft zich het afgelopen jaar het meest onderscheiden op het gebied van category management en trade marketing en heeft daarmee de beste ondersteuning voor zijn assortimentsgroep gegeven op de winkelvloer?”

  Naast een beoordeling van de belangrijkste assortimentscategorieën geven de respondenten (supermarkt-

  ondernemers en bedrijfsleiders) elk jaar ook hun visie op de belangrijkste trends in de markt.

   

  Opzet en uitvoering

  Representatief

  Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau VisionWorks, in samenwerking met 2gather, dat de technische uitwerking voor haar rekening heeft genomen.

  In 2017 heeft een groep van 159 ondernemers en bedrijfsleiders uit de supermarktsector meegewerkt aan het onderzoek.
  Zij hebben in de eerste helft van mei telefonisch aan de peiling deelgenomen.

  In de bruto steekproef voor dit onderzoek zijn alle supermarkten in Nederland opgenomen, met uitzondering van Aldi.
  De resultaten zijn representatief voor supermarkten in Nederland, op basis van regio, vloer-oppervlakte en organisatie waatoe de geënquêteerde supermarktmanagers behoren.

 • de Beoordelingscriteria

  Supermarktmanagers geven een beoordeling aan de hand van rapportcijfers.
  Daarbij wordt voor de verschillende assortimentsgroepen een vergelijking gemaakt
  op basis van een de volgende factoren:

  1. Goede marges in combinatie met een goede omloopsnelheid van producten

  (in vergelijking met de andere producten in dezelfde categorie)

  2. De uitvoering van de promoties in het afgelopen jaar

  3. De vernieuwing en innovatie die het merk in de categorie brengt

  4. De regelmaat waarmee succesvolle nieuwe of vernieuwde producten
  in de categorie worden gelanceerd

  5. De ondersteuning die de fabrikant aan het merk in de media
  en op de winkelvloer geeft

  6. De aansprekendheid van de verpakkingen en de uitstraling op het schap

  7. Goede consumenten informatie over product zoals'fair trade', 'ik kies bewust', ‘duurzaam geproduceerd’,
  'ingrediënten specificaties', 'gezondheidsclaims'

   

 • Over de captains van 2018

  Het onderzoek ‘Captain of the Category’ wordt jaarlijks gehouden onder ondernemers en bedrijfsleiders van supermarkten, dit jaar voor de negentiende keer. Het onderzoek is geen beoordeling door category managers, assortiments- of unit managers en inkopers. Het geeft vooral een beeld van wat ondernemers en bedrijfsleiders vinden van hoe verschillende fabrikanten in hun supermarktschappen presteren en van zich doen spreken.

  Wie?

  Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van FoodPersonality door onderzoeksbureau VisionWorks, in samenwerking met 2gather Data Facilities.

  Wanneer?

  VisionWorks en 2gather hebben in juni met de ondernemers en bedrijfsleiders gesproken.

  Wie geeft de antwoorden?

  Wie geeft de antwoorden? Ondernemers en bedrijfsleiders van supermarkten. Dit jaar zijn in totaal bijna 800 waarnemingen over categorieën verzameld. Van de hard discounters doen de Aldi-bedrijfsleiders niet mee aan dit onderzoek, maar die van Lidl wel en dat is nu sinds zes jaar het geval. Dat filiaalleiders van Lidl hieraan meedoen, maakt voor de benoeming van captains in de categorieën niet zo veel uit, zij voeren immers nauwelijks A-merken in hun filialen. Maar het maakt wel uit voor de trendmatige onderdelen van het onderzoek, die in FoodPersonality september en oktober nog aan bod zullen komen. Research & consultancy director André Doffer van VisionWorks: “De resultaten zijn daarmee representatief voor de Nederlandse supermarktsector, op basis van de regio, het vloeroppervlak en de retailorganisatie waar de ondernemer bij aangesloten is of waar de bedrijfsleider werkzaam voor is.”

  Welke categorie-indeling?

  Welke categorie-indeling? De categorieën worden sinds jaar en dag bepaald aan de hand van de indeling in productgroepen zoals het CBL die ooit heeft opgesteld. En bij twijfelgevallen over de juiste indeling van een productgroep bepalen VisionWorks en FoodPersonality wat de meest aannemelijke indeling kan zijn. Het kan voorkomen dat VisionWorks en FoodPersonality een categorie-indeling moeten veranderen omdat bepaalde segmenten van categorieën door de jaren heen veel meer gewicht in de supermarktomzet krijgen en daardoor een afzonderlijk onderdeel dienen te worden. Ten opzichte van vorig jaar is de indeling in categorieën in dit onderzoek niet veranderd.

  Hoe wordt een captain bepaald?

  De ‘captains’ worden bepaald doordat VisionWorks de respondenten (ondernemers en bedrijfsleiders) per categorie vraagt een fabrikant
  te nomineren. Verder vraagt VisionWorks onder ondernemers en bedrijfsleiders naar producten en merken die er op de aspecten van marge/afzet, promoties, vernieuwing, innovatie, attractiviteit en ondersteuning uitspringen. Die producten worden vervolgens gekoppeld aan de leverancier daarvan. Zo ontstaan nominaties. De leverancier die door de respondenten binnen een categorie het meest wordt genoemd (‘genomineerd’), wordt ‘captain of the category’. Deze nominaties worden verder ondersteund door rapportcijfers die de respondenten geven -->

  Die rapportcijfers hebben betrekking op een zevental aspecten die we alweer flink wat jaartjes hanteren:

  1. Goede marges in combinatie met een goede omloopsnelheid van producten, in vergelijking met andere producten in de betreffende categorie.

  2. De uitvoering van promoties in het afgelopen jaar (voorjaar 2017 tot afgelopen voorjaar).

  3. De vernieuwing en innovatie die de fabrikant met de in het onderzoek genoemde merken in de categorie brengt. 4. De regelmaat waarmee de fabrikant succesvolle nieuwe of vernieuwde producten aan de categorie toevoegt.

  5. De ondersteuning van de fabrikant aan zijn merk of merken, in de media en ‘instore’.

  6. De aansprekendheid van de verpakkingen en de uitstraling op het schap.

  7. Goede productinformatie aan consumenten, met betrekking tot zaken als ‘fair trade’, verantwoorde voeding, gezondheidsclaims en ingrediëntenspecificaties.
   

  Alle rapportcijfers die een fabrikant krijgt, resulteren in een gemiddelde.
  We zeiden het al: de fabrikant die het meest wordt genoemd door de respondenten, wordt ‘captain’ van zijn categorie. Maar bij een gelijk aantal nominaties van twee fabrikanten geeft het gemiddelde rapportcijfer over die zeven criteria de doorslag. Het kan dus zelfs voorkomen dat een ‘captain’ een lager gemiddeld rapportcijfer krijgt dan alle andere genomineerde fabrikanten gemiddeld in diezelfde categorie, maar dan nog, ‘meest genoemd’ gaat vóór het rapportcijfer en daarbij is het verschil altijd minimaal.

 • Captains 2018

   

   

  Overzicht captains per productcategorie met prestatie captain (gewogen waardering captain) vs. categoriegemiddelde (gewogen waardering categorie).

  In de tabel is te zien wie de winnaars zijn en wat hun gemiddelde rapportcijfer is. Ook geven we weer wat het rapportcijfer is van alle genoemde fabrikanten die in zo’n categorie genomineerd zijn. Soms is het rapportcijfer van de ‘captain’ in een categorie even hoog als dat van alle andere genomineerden gemiddeld, in een heel enkel geval zit hij zelfs lager, maar bij het merendeel zit de captain duidelijk hoger. 

   

  Onderzoeker André Doffer: “Dat is ook een van de uitkomsten van het Captain of the Category-onderzoek: het gemiddelde van alle gekozen captains is het rapportcijfer 7,4. Al hun concurrenten, de genomineerden, scoren gemiddeld 7,24, afgerond 7,2. Een verschil van 0,16, een fractie minder dan het verschil van vorig jaar. Het gemiddelde, afgeronde rapportcijfer voor alle captains is nu al drie jaar lang 7,4. Sinds 2016 is dat cijfer zo hoog, daarvóór bewoog het zich jarenlang tussen 7,2 en 7,3. Achter die afronding zien we een daling van 7,43 vorig jaar naar 7,40 dit jaar, maar dat is maar een klein verschil. Het gemiddelde van alle andere genoemde producenten in de categorieën bleef stabiel op 7,24 en was twee jaar terug nog 7,26.”

  Bovenstaande categorieën zijn gebaseerd op de categorieindeling van het CBL (Centraal Bureau Levensmiddelenhandel).

  De cijfers moeten gelezen worden als rapportcijfers.

 • Walraven Sax

  De wijnconsument wegwijs maken

  V.l.n.r.: Eveline Hoosemans, Babisch Ghitti en Manuela Feijoo Jimeno (foto: Rob Keeris).

  De ondernemers en bedrijfsleiders uit het Captain of the Category-onderzoek hebben Walraven Sax vooral genoemd vanwege het merk Gallo Family en daarvan nog specifi eker: de rosévarianten. Maar in het pand van Walraven Sax in hartje Breda word je overstelpt door de wijnen en aperitieven, uit allerlei landen, van allerlei wijnhuizen. We spreken er met commercieel directeur Manuela Feijoo Jimeno, sales manager Nederland Babisch Ghitti en brand development manager wine Eveline Hoosemans.


  Compleet aanbod

  Gallo Family Vineyards is een groot merk in de Nederlandse supermarktsector, de bekende naam van wijnhuis ‘E.&J. Gallo’, de Italiaanse Amerikanen die ongeveer een eeuw geleden binnen de VS naar Californië trokken om daar in Sonoma County wijn te gaan verbouwen. Het is nog steeds een familiebedrijf, van de Gallo’s dus, maar inmiddels is dit bedrijf een van de grootste wijnhuizen ter wereld, met wijnen voor de beginneling in de wijnwereld tot prijswinnende premiumwijnen die bij sterrenrestaurants op de kaart staan. Ook Walraven Sax heeft een behoorlijke ‘heritage’, de oprichting ervan is in 1823, maar het Walraven Sax van toen is niet meer dat van vandaag; een distributeur en importeur met ongeveer vijftig mensen in dienst en een horecabuitendienst die in heel Nederland actief is. “We distribueren en importeren kwaliteitswijnen van bekende tophuizen uit diverse regio’s over heel de wereld, maar ontwikkelen ook eigen merken”, vertelt Feijoo Jimeno. “Belangrijk hierin is dat we de behoeft en van onze partners en de consument vervullen en daarin zoeken wij naar de juiste combinatie.”
   

  Wijn en formulewensen

  Een rondje langs het assortiment? Gallo Family Vineyards, Torres, Barefoot, Louis Roederer, Schlumberger, Dark Horse, Fonseca, Guigal… Alles bij elkaar ruim veertig wijnnamen. En dan hebben we gedistilleerdmerken zoals bijvoorbeeld Amarula, Pallini en Kraken niet eens meegeteld. Er zijn zelfs ‘veganistische wijnen’, van merken als Raw en Green Trail. Ghitti: “We proberen altijd een situatie te bereiken waarin al onze afnemers tevreden zijn over elementen als assortiment, rotatie, rendement en formule-onderscheid. Voor onze klanten doen we altijd uiteraard ons best om een optimale partner en meedenker te zijn. Samen met hen bepalen we welke wijnen van welke huizen het beste op hun wensen aansluiten. Binnen het supermarktkanaal kijken we bijvoorbeeld goed naar de formuleuitgangspunten en de rol die een vestigingspunt heeft . Bij een stadswinkel of een ‘to go’-concept hebben kleine fl esjes bijvoorbeeld een grotere rol. Binnen de horeca ondersteunen we weer door masterclasses of trainingen aan het personeel te geven, en advies bij de samenstelling van de wijnkaart.”
   

  Wijnmerken als herkenningsbaken

  Wat is een optimale partner in wijn? De partij die wijn in huis heeft die goed aanslaat bij de consument, dat ten eerste. Maar de wijnmarkt wordt niet zoals veel dkw-categorieën gedomineerd door één trend of door een handjevol dominerende producenten. Er zijn natuurlijk grote voorkeuren die enkele jaren lang trendbepalend kunnen zijn, zoals de populariteit van bepaalde druiven, denk aan chardonnay bij witte wijn, of denk aan de opkomst van rosé enkele jaren terug. Desondanks heeft de consument de nodige barrières bij het kiezen van wijn. Anders
  gezegd: de wijnliefh ebber probeert steeds meer van allerlei wijnen te kennen, proeven en weten, maar veel consumenten vinden een wijnschap een soort loterijspel – en kiezen zekerheidshalve maar op prijs.

   

  Hoosemans: “We slagen erin om een goede partner in wijn te zijn als we voor elk consumentenprofi el een optimaal aanbod hebben, markttrends vanuit andere categorieën signaleren en met ons assortiment hierop inspelen. Met een partner als Gallo, een van de meest professionele partijen in de wereld van wijnproducenten, staan we samen sterk als het om aanbod en trends gaat. De huidige consumenten zijn op zoek naar gemak, vertrouwen en producten die bij hen passen, afhankelijk van de verschillende behoeft en op verschillende momenten. Maar ze zijn vooral ook op zoek naar merken die een gevoel van vertrouwen geven en van constante kwaliteit zijn. Daarom zijn we voorstander van merken in de wijnmarkt. We willen zo goed mogelijk merken bouwen en uitbouwen, en daar richten we ons sterk op. We investeren bijvoorbeeld samen met Gallo in consumentenonderzoek en marktdata, zodat een product ook succesvol is en op die behoeft en aansluit wanneer wij dat in de markt zetten. We zijn er dan ook trots op dat het merk Gallo groeit, in een markt waarvan het volume daalt.”

   

  Consumenten weer terug naar het wijnschap krijgen, dat is de uitdaging voor de komende jaren. Hoosemans: “Wij denken dat we daar vooral in slagen door merken te bouwen en door op de markt in te spelen met bijvoorbeeld wijnen die alcoholarm en -vrij zijn. We zien deze trends ook in andere categorieën en de consument is ook duidelijk daarnaar op zoek. Vier jaar geleden hebben we hier een begin mee gemaakt, door bijvoorbeeld Summer White, Summer Red maar ook Spritz te introduceren. Deze introductiessloegen bij de ‘early adopters’ aan, maar we zien nu dat de hele markt daar klaar voor is en we lopen daarmee duidelijk voorop.” Daarnaast is de schappresentatie bij de categorie wijn ook altijd een kwestie van zorg en aandacht. Ghitti: “Een prijs die acceptabel is, een label dat aanspreekt, een merk dat positieve associaties oproept, de druivensoort, en dan pas wellicht nog het land van herkomst: zo ongeveer moet je de consumentenbeslisboom voor het schap zien. Wij helpen maar al te graag mee als het erom gaat het schap voor de supermarktbezoeker duidelijker en inzichtelijker te maken, juíst ook aan de hand van bekende merknamen. En tegelijkertijd denken we net zo goed mee als het erom gaat om een volwaardig schapaanbod te hebben voor de wijnliefhebber die al zijn eigen voorkeuren heeft, over de nodige wijnkennis beschikt en graag ook binnen een hoger segment uitprobeert.”
   

  Activatie horeca en retail

  Behalve in de retail is Walraven Sax ook actief in de horeca. Het bedrijf maakt gebruik van de wisselwerking tussen horeca en retail. Feijoo Jimenoo: “We hebben in de horecamarkt verschillende samenwerkingsverbanden. We streven ernaar dat het juiste merk aan de juiste horecaondernemer wordt gekoppeld. Hiermee spelen we in op de behoeften van de horecagasten, maar met name proberen we hierdoor ook merken te bouwen bij de juiste doelgroep. Onze samenwerking in de horecamarkt, met nationale en internationale ketens, helpt mee om die merken verder uit te bouwen.” Verder wijst Hoosemans erop dat Walraven Sax activatie hoog in het vaandel heeft. De wijnconsument laten proeven is immers ook de wijnconsument wegwijs maken. “We zijn uiterst actief is met proeverijen op bijvoorbeeld evenementen. We organiseren of participeren per jaar in zeker honderd evenementen, denk aan de Gay Pride, Breda Live!, The Flying Dutch, Dancetour en de Libelle-beurs. Daar laten we veel consumenten kennismaken met onze wijnen, in alle soorten en smaken, en vertellen we over de merken. We bouwen ook online aan onze merken door met bloggers en ‘influencers’ samen te werken. Daarnaast starten we in het komende najaar een speciale online-campagne om het merk Gallo verder te laden. Dit vertalen we samen met retailers ook naar de winkelvloer, door middel van activatie in hun winkels. Denk aan reguliere promoties, maar ook aan ‘win-acties’en cross-promoties, waarbij we met bekende A-merken samenwerken om de consument iets extra’s te bieden. We bouwen het merk in de markt aan de hand van onze 360-graden-aanpak.”

   

  Ghitti: “Afprijzingen kunnen weliswaar een verleiding vormen voor de consument om eens meer te variëren, maar we willen voorkomen dat de supermarkt er weer een categorie bij krijgt waar de promodruk zo hoog wordt dat het voor de retailers zelf een onaantrekkelijke categorie gaat worden. Dat zou zonde zijn bij een hoogwaardig gepercipieerd product als wijn.” Feijoo Jimeno: “De wijnconsumptie daalt, we
  zien echter een grotere vraag naar premiumwijnen. Daarnaast dienen we ons ervan bewust te zijn dat consumenten de wijncategorie verlaten en op zoek gaan naar andere producten die bij hun huidige lifestyle passen. Het streven is om de consument weer terug kunnen halen naar de wijncategorie door in te spelen op de trends en de behoeften die zij hebben.”

  captain: Walraven Sax | categorie: wijnen en aperitieven

 • reckitt benckiser Health

  Ondernemers in hygiënisch schoon

  Team lead marketing Hygiëne Romain Fauthoux en team lead Food Nederland Janneke de Ruijter. “Onze badkamerspray is onlangs als beste getest door de Consumentenbond tegen maar liefst 17 concurrenten.” (Foto: Jan Willem Houweling)

  Sinds begin dit jaar is Reckitt Benckiser (RB) opgesplitst in een ‘Health’-tak met gevestigde merken als Strepsils en Durex en een ‘Huishoud’tak met merken als Finish en Vanish. Maar het merk Dettol – grotendeels actief in Home Care - valt wel degelijk onder RB Health. “Dat heeft te maken met de historie van het merk”, aldus Romain Fauthoux, team lead marketing Hygiëne. Hij legt uit dat Dettol tussen 1950 en 1990 in de Benelux vooral bekend was als leverancier van ‘brown liquid’, het schoonmaak- en ontsmettingsmiddel voor ziekenhuizen en andere professionele gebruikers. “Inmiddels wordt het grootste deel van de omzet in de consumentenmarkt gerealiseerd, maar bij de splitsing van het bedrijf is er toch voor gekozen Dettol aan RB Health toe te voegen. Die splitsing komt onder meer voort uit de overname van Mead Johnson door RB in 2017. “De splitsing zorgt niet alleen voor een grotere focus op de merken, maar versterkt ook het ondernemerschap doordat we fl exibeler en sneller kunnen zijn. Dat gaan onze klanten zeker merken.” vertelt Janneke de Ruijter, team lead Food Nederland en voorheen trade marketing manager Benelux.


  Perfecte Hygiëne 

  Binnen het portfolio van RB Health mag Dettol dan een beetje een buitenbeentje zijn, de verbinding met gezondheid is overduidelijk. Fauthoux: “Merken als Nurofen of Strepsils zijn curatief van aard, terwijl Dettol preventief is. Duidelijk is wel dat gezondheid voor consumenten steeds belangrijker wordt. Zeker in stedelijke, dichtbevolkte omgevingen worden ziektes makkelijk overgedragen, bijvoorbeeld door handcontact. Hygiëne is daarom belangrijk. Consumenten worden zich daar snel bewuster van.” Dat is een uitstekende uitgangspositie voor een merk als Dettol. Volgens Fauthoux kun je met de juiste toepassing van Dettol-producten tot wel 70% van mogelijk besmettelijke transmissies voorkomen. “Dettol is niet zomaar een reiniger of zeepje, het merk staat voor ‘perfecte hygiëne’. Dat is een onderscheidende positie binnen het diverse aanbod. Dettol wordt door een ander type shopper gekocht. Dat zijn minder de prijs- en geurkopers en meer de mensen die hygiëne belangrijk vinden en daar graag iets extra’s voor willen betalen. We zien daardoor met name een sterke positie binnen (jonge) gezinnen en huishoudens met huisdieren, waarbij hygiëne vaak extra onder de loep ligt.”
   

  Kwaliteit voorop

  Volgens De Ruijter maakt het merk door die ontwikkeling nog altijd een sterke groei in distributie door: “We zijn in een aantal jaren gegroeid van het vijfde A-merk in de markt naar plaats twee. En dat met een verhoudingsgewijs beperkt assortiment. Home care is vooral een commoditymarkt waarbij de promodruk relatief hoog ligt. Een artikel als allesreiniger heeft met 85% al een enorme penetratie waardoor je vooral door uptrading nog groei kan realiseren. Met de segmenten sprays en doekjes hebben we echter een nieuw potentieel ontsloten.” Niet dat reinigers in sprayformat of reinigende doekjes nieuw zijn, maar het onderscheidende karakter van Dettol zorgt voor groei. “Onze badkamerspray is onlangs als beste getest door de Consumentenbond tegen maar liefst 17 concurrenten, zowel A-merk als private label. Eerder in 2016 heeft de Citrus-allesreiniger gewonnen. Dat geeft wel aan dat bij Dettol kwaliteit voorop staat in het nakomen van de perfecte hygiëne belofte. Daarnaast zijn voor onze doekjes de unieke positionering en het inspringen op de trend gemak belangrijk voor het succes. Wij zijn vanaf begin 2016 groots in gaan zetten op doekjes.”

   

  Volgens Fauthoux zorgt zeker in het geval van de doekjes gemak voor de onderliggende groei: “80% van alle schoonmaakhandelingen zijn zogeheten ‘touch ups’ oftewel de snelle tussendoorschoonmaak en opruimklusjes in plaats van het echte schoonmaakwerk. Met Dettol biedt je daarbij zekerheid over hoe hygiënisch schoon ook zo’n lichte schoonmaakhandeling is.” Inmiddels zijn doekjes goed voor circa 23% van de markt en hebben de meeste retailers deze transitie duidelijk omarmd door meer schapruimte aan dit segment te geven.

  Maatschappelijke doelstelling

  Een andere trend is om schoonmaakwerk steeds vaker uit te besteden, wat impact heeft op de frequentie ervan. Een resultaat is een lichte terugloop van allesreinigers, zowel in gebruik als in waarde, dat wordt opgevangen door de enorme groei van spray en doekjes. “Retailers zien dat we een ‘low interest’-categorie kunnen ombuigen naar een hogere betrokkenheid doordat we met onze producten tegemoet komen aan de behoeften die mensen hebben omtrent hygiëne, gemak en gezondheid. Dettol heeft in dat opzicht zeker ook een maatschappelijke doelstelling, naast een commerciële. Dat is onlosmakelijk aan het merk verbonden”, aldus Fauthoux. Die meer maatschappelijke rol vult het bedrijf in door in voorlichting te investeren, bijvoorbeeld voor aanstaande moeders via verloskundigen. In België gebeurt dat al langer en ook in ons land staan vergelijkbare initiatieven gepland. “Zeker met de overname van Mead Johnson gaat hier de samenwerking vanaf 2019 intensiever worden, zodat we van elkaar kunnen leren en elkaar versterken.” De Ruijter: “Daarnaast zetten we activaties op relevante momenten in zoals tijdens het griepseizoen en binnenkort rondom back-to-school thema wat uiteraard een extra aandachtsmoment oplevert rondom hygiënebewustzijn”. Fauthoux vult aan: “RB investeert relatief veel in media en daarbij is Dettol één van onze belangrijkste merken. Voor de seizoensmomenten creëren we dan ook nieuwe, opvallende campagnes”
   

  Blik op de toekomst

  RB Health is ervan overtuigd dat het met Dettol nog volop categoriegroei kan realiseren, in zowel uptrading als penetratie bouwen, en de samenwerking met retailers kan verstevigen. Met een uitgestippelde strategie voor de tweede helft van het jaar en eerste helft 2019, bouwt Dettol verder aan kwalitatieve, specifieke oplossingen en het aantrekken van nieuwe consumenten naar met name de gemaksconcepten. Er komen introducties aan die verder zullen gaan dan een line extension, verzekeren De Ruijter en Fauthoux. Illustratief voor de unieke positionering van Dettol was de introductie van de Original-range eind 2016, die juist een tegenreactie is op de toevoeging van geuren aan producten en inspeelt op prestatie en de ‘heritage’ van Dettol als product voor professionals met de originele groen-witte verpakking. En zo werkt het innoverende bedrijf momenteel ook aan het vernieuwen van het gebruik van het sprayformat en wordt er ingezet op ecologische reinigers. Fauthoux: “Consumenten – en met name millennials - zitten daarop te wachten. En retailers zien graag dat een A-merk dit nieuwe segment gaat trekken. Wij, met een merk als Dettol, spelen hier graag op in, maar enkel alleen wanneer we de kwaliteit overeind kunnen houden. Daaraan zullen we met Dettol geen concessies doen.”


  Versterken i.p.v. verdedigen

  Intussen beginnen retailers de categorie opnieuw tegen het licht te houden en komt er meer ruimte voor moderne gemaksconcepten. Dat gebeurt wel tegen een achtergrond van minder ruimte voor non-food in het algemeen. De Ruijter: “We zijn geen focuscategorie van retailers en denken graag mee over de optimale invulling van de beschikbare ruimte. Daarbij zal in de toekomst differentiatie ook een grotere rol gaan spelen, ook voor onze categorie.” Ons voornaamste doel daarbij blijft waardecreatie voor zowel retailers als consumenten. Aan RB Health zal het niet liggen. Fauthoux geeft aan dat het bedrijf zal blijven investeren in een goede positie: “Dan gaat het om versterken in plaats van verdedigen. Daarbij kunnen we in de nieuwe constellatie van het bedrijf nog vrijer ondernemen, sneller opereren en lokale aanpassingen maken.”

  captain: reckitt benckiser | categorie: huishoudelijke artikelen

 • Contact us

   

  Ook voor aanstormende captains...

  Shelflife Publishing
  024 - 365 16 70
  All Posts
  ×